Skip to main content

Inngruppa + Selvstyre = Demokrati

Vi må huske på at disse folka helt og fullt bekjenner seg til den gamle formelen: Kapitalisme + Vekst = Demokrati.

Når veksten stagnerer er det eneste mottiltaket å legge bedre til rette for kapitalen, hvilket de mener vil styrke demokratiet gjennom fornyet vekst. Kall det gjerne for det vestlige konsumdemokrati.

Imidlertid er vekstens tid forbi, og finner vi ikke snarest en ny formel for demokratiet er snart sivilisasjonens tid forbi også.

Jeg vil foreslå formelen: Inngruppa + Selvstyre = Demokrati.

Dette var kun en formel som falt meg inn i nuet. Det er mulig den bør formuleres annerledes?

InnGruppe-Demokratiet holdes oppe av selvorganiserende inngrupper.

************

Tja, hva man får med min formel er vel mer presist et økonomisk demokrati, mens hva vi har er et politisk demokrati. Men dette er ikke nok, skal vi få kontroll på oss selv må økonomien underordnes demokratiet.

One of the foundational elements of modern society is the idea of democracy. Nations were built upon it, wars have been fought over it (at least in name), and millions have struggled for the right to participate in it. Many of us truly believe that we are living in democratic societies, and that our ability to vote in elections is proof of that. But how democratic are our societies in reality? Yes, we get to vote to elect representatives — we have some influence on shaping policies — but we actually have very little control over one of the most important aspects of our lives: the economy.

Nobody gets to vote on the decisions made in the workplace, on who their boss is, on what they’re company produces or how it’s distributed. When it comes to democracy in modern society, economic control is notably absent. The Sustainable Economies Law Center is an organization based out of Oakland, California, that puts economic democracy front and center in its mission to support community resilience and grassroots economic empowerment. The organization provides legal tools, such as education, research, advice, and advocacy with the aim cultivating a new legal landscape that supports economic democracy in the broadest sense.
Dette vil vi oppnå med IGD på et helt unikt vis!

Selv ble jeg kvalm av tanken på å skulle arbeidsmarkedstaker-prostituere meg etter at jeg ble kastet ut av min bedrift på svært udemokratisk vis. Så jeg velger å heller suge på tommeltotten og slåss for RID-modellen, slik at jeg kan gjenvinne min selvrespekt og integritet.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166