Skip to main content

Inngruppa + Selvstyre = Demokrati

Vi må huske på at disse folka helt og fullt bekjenner seg til den gamle formelen: Kapitalisme + Vekst = Demokrati.

Når veksten stagnerer er det eneste mottiltaket å legge bedre til rette for kapitalen, hvilket de mener vil styrke demokratiet gjennom fornyet vekst. Kall det gjerne for det vestlige konsumdemokrati.

Imidlertid er vekstens tid forbi, og finner vi ikke snarest en ny formel for demokratiet er snart sivilisasjonens tid forbi også.

Jeg vil foreslå formelen: Inngruppa + Selvstyre = Demokrati.

Dette var kun en formel som falt meg inn i nuet. Det er mulig den bør formuleres annerledes?

InnGruppe-Demokratiet holdes oppe av selvorganiserende inngrupper.

************

Tja, hva man får med min formel er vel mer presist et økonomisk demokrati, mens hva vi har er et politisk demokrati. Men dette er ikke nok, skal vi få kontroll på oss selv må økonomien underordnes demokratiet.

One of the foundational elements of modern society is the idea of democracy. Nations were built upon it, wars have been fought over it (at least in name), and millions have struggled for the right to participate in it. Many of us truly believe that we are living in democratic societies, and that our ability to vote in elections is proof of that. But how democratic are our societies in reality? Yes, we get to vote to elect representatives — we have some influence on shaping policies — but we actually have very little control over one of the most important aspects of our lives: the economy.

Nobody gets to vote on the decisions made in the workplace, on who their boss is, on what they’re company produces or how it’s distributed. When it comes to democracy in modern society, economic control is notably absent. The Sustainable Economies Law Center is an organization based out of Oakland, California, that puts economic democracy front and center in its mission to support community resilience and grassroots economic empowerment. The organization provides legal tools, such as education, research, advice, and advocacy with the aim cultivating a new legal landscape that supports economic democracy in the broadest sense.
Dette vil vi oppnå med IGD på et helt unikt vis!

Selv ble jeg kvalm av tanken på å skulle arbeidsmarkedstaker-prostituere meg etter at jeg ble kastet ut av min bedrift på svært udemokratisk vis. Så jeg velger å heller suge på tommeltotten og slåss for RID-modellen, slik at jeg kan gjenvinne min selvrespekt og integritet.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…