Skip to main content

Lycka i teknologins rike? (Dahl som Norges Berry)

Människans tekniska strävanden har under de senaste århundraden haft som mål att göra oss fria från naturen. Vi har medvetet vänt oss bort från den organiska ordningen vi en gång uppstod ur, för att finna materiell trygghet, stabilitet och lycka i teknologins rike. Därvid har vi gradvis blivit instängda i ett teknologiskt universum som gjort det svårt för oss att förnimma tillståndet både i oss själva och i våra omgivningar. Den riktning vi länge rört oss i, underminerar systematiskt förutsättningarna för vår egen existens. Vi nödgas inte bara till att stanna, utan till att vända om. Vi måste komma tillbaka till utgångspunkten som vi kom ifrån. Paradoxalt nog är det den enda vägen framåt. Den mänskliga civilisationen kan bara räddas, om vi börjar från början och utvecklar en ny teknologi helt från grunden. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 286

Beklager, men det nye pumpehuset ved Grythengen har overhodet ikke gjort meg lykkelig. Jeg ville levd langt lykkeligere med mine forfedres rurale teknologi. Tiden har kommet for en retrovasjon!

-Flickr.

************

Amerika er på veg inn i en mørk middelalder, og vil dra resten av verden med seg inn i historiens første globale mørke middelalder. Hvordan dette kan forløpe har J.M. Greer beskrevet, mannen som forutså Trumps seier.

- A Review of Two Books by John Michael Greer: Dark Age America and The Retro Future

Men selv i den kommende mørke middelalder kan det være håp for de som vender om i tide og tar til seg retrovasjonen.
A glimpse into how this might work out in practice can be gleaned by reading Greer’s 2016 novel Retrotopia (reviewed by me here). Set five decades from now in a nation known as the Lakeland Republic—which is located in what is currently the American Upper Midwest—Retrotopia paints a picture of what life could be like if citizens were allowed to decide democratically what level of infrastructure they were willing to support with their taxes. This approach has yielded fantastic dividends for the Republic. At a time when most other nations within the former contiguous United States are economic basket cases because of their continuing commitment to growth and innovation, the Republic is flourishing due to its decision to pursue “retrovation.”
Selv arbeider jeg iherdig for å pense Norge inn på et retrovativt spor til framtiden, og har nå håp om igjen å få liv i Kvernene ved Kvernumsstrykene på Skreia, hvor gården Fossemøllen lå og mine forfedre bedrev industrivirksomhet.

Det er også slik at Norges svar på Wendell Berry, den store, kristne rurale filosofen, hold til i grenda mi, på Holmstadengen, nabobruket til Grythengen etter Olterudelva. Den lutherske reformasjonen nådde sitt høydepunkt her, ikke kun gjennom de fantastiske allmenningene som blomstret over Totenåsen under Totenåsens apostel M.J. Dahl, men også fordi han bedrev sitt jordbruk på en alle måter forbilledlig måte her i steinrøysa oppunder Totenåsen. Slik syntetiserte ikke kun Dahl kristendommen som en delekultur, men også som en bærekraftig jordbrukskultur.
Unknown to most, there has long been a very strong environmental & ecological consciousness that was central to the Abrahamic faith traditions (Judaism, Christianity, and Islam) from their very inceptions – especially given their emergence within the context of a premodern world. There is constant reference made to nature & natural phenomena as the quintessential hallmark of proof for the existence of The Divine, serving as a means of remembrance and reflection for the human being. Its view of nature was also borne from an understanding that emphasized the importance of living an ethical existence in which the truth of one’s quality of character was reflected in how it dealt with “the creation”. Unfortunately, this central aspect of religion has been largely forgotten, forsaken, or dismissed as no longer being of importance or relevance in the midst of a time where the world has been reconfigured and shaped by an industrial consumerist cosmology made possible by a wholesale repurposing of the natural world to create – and sustain – its infrastructure and ability to function.

The tragic altering of these traditions has been, to put it bluntly, an unmitigated disaster on a variety of levels. Many familiar with the current crisis in Islam, particularly, would say that it is rooted in a profound ignorance of its epistemology and cosmology, a complete upheaval of its intellectual tradition resulting in something unrecognizable in light of the vast majority of its history.
- ZAYTUNA COLLEGE (USA) HOLD ITS FIRST PERMACULTURE DESIGN CERTIFICATION COURSE

Dessverre har grenda mi forlatt sin misjon som et ruralt forbilde på bærekraftig abrahamittisk landbruk, og nå nådd et lavmål med det nye pumpehuset nedenfor Grythengen, grendas velkomstsportal!

- A TIME FOR RETROVATION


- Løsninger for pumpehuset ved Grythengen (Full støtte fra Erik Solheim og kunsthistoriker Daniel Johansen)

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Er det noe som gjør meg oppgitt og motløs, så er det ødeleggelsen av kulturmiljøet til Grythengen. For dette er totalt ødelagt, om et bombefly hadde kommet over her og sluppet et lass med bomber, ville det ikke hatt noe å si fra eller til for kulturmiljøet stedet mitt var en del av. Og det at man fortsetter med denne ødeleggelsen helt opp til denne tid, er ubegripelig. Det nye pumpehuset ved Grythengen og den nye skitrasemotorvegen etter seterstien til mine forfedre, er begge deler en vettløs ødeleggelse av kulturmiljøet til plassen min, det samme med tilintetgjørelsen av Skreia som urban landsby. For Skreia var selvsagt også en del av det utvidede kulturmiljøet til Grythengen. Det finnes ikke lenger noen som ser noen form for helhet eller som har forståelse for de lange linjer. Som kulturmenneske er det selvsagt umulig å forbli her.
Denne blindheten skyldes dessverre at vi har blitt et narsissistisk samfunn, og vi er på god veg til å bli et psykopatisk samfunn. Et samfunn som har ød…