Monday, July 2, 2012

Lycka i teknologins rike?

Människans tekniska strävanden har under de senaste århundraden haft som mål att göra oss fria från naturen. Vi har medvetet vänt oss bort från den organiska ordningen vi en gång uppstod ur, för att finna materiell trygghet, stabilitet och lycka i teknologins rike. Därvid har vi gradvis blivit instängda i ett teknologiskt universum som gjort det svårt för oss att förnimma tillståndet både i oss själva och i våra omgivningar. Den riktning vi länge rört oss i, underminerar systematiskt förutsättningarna för vår egen existens. Vi nödgas inte bara till att stanna, utan till
 att vända om. Vi måste komma tillbaka till utgångspunkten som vi kom ifrån. Paradoxalt nog är det den enda vägen framåt. Den mänskliga civilisationen kan bara räddas, om vi börjar från början och utvecklar en ny teknologi helt från grunden. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 286

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...