Sunday, May 1, 2016

Gjøviks konturløse framtid

The International Style

=

"The Geography of Nowhere"

 Nye Bryggevegen ved Hunnselva.

"77 procent föredrar traditionell arkitektur"

Nye Farverikvartalet ved Hunnselva.

Illustrasjoner: Kontur arkitekter.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...