Thursday, July 5, 2012

Åldersfördelningen

Den betydande minskningen av befolkningsmängden som är helt nödvändig för att skapa en ekologisk balans mellan människan och naturen, kommer dessutom att medföra att det i många generationer fram i tiden kommer att vara överskott på gamla individer i den samlade populationen. Denna dramatiska förskjutning i åldersfördelningen, från ett stort flertal av unga framstormande, ivriga men oerfarna individer till ett flertal människor som fysiologiskt och mentalt är i färd med att sakta ner farten, kommer i sig själv att bidra till att ändra civilisationens kurs. – Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 301

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...