Wednesday, July 4, 2012

Att ha eller att vera

Tröskeln till det ekologiska samhället finns i våra huvuden. Det är en estetisk och intuitiv angelägenhet i lika hög grad som en rationell. Å ena sidan finns där begäret efter att ha. Å andra sidan en längtan efter att vara. Å ena sidan tingen. Å andra sidan tillstånden. Det är detta val ekologin ställer oss inför. Vi kan endast träda in i det ekologiska samhället om vi förstår att vrida oss loss ur den materiella rationalismen och den stora konsumtionsmaskinen som håller oss fast. Skapandet av ett ekologiskt samhälle kommer att kräva allt vårt vetande och snille, allt vårt mod, energi och viljestyrka, men det kommer också att vara den största och mest ärofulla, kulturella och teknologiska prestationen i människans historia.Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 298
Maleri av John William Edy

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...