Skip to main content

Våre moderne eventyr og IGD

The system is broken down into tiny areas of knowledge. Each group puts together models of how the system works. Also, faculty are encouraged to publish a lot, and previously published work is deemed “correct.” The system is guided by financial grants, showing what kinds of outcomes governments and others would like to see. The result gets to be a lot of beliefs that are close to fairy tales that are passed on, and develop a life of their own. Political parties pick up one or another set of wrong beliefs and adopt them as the foundation of their belief system. - Gail Tverberg
City of London, en av eventyrlandets viktigste hovedsteder.

-Flickr.


Garob:
Kapitalismen som system er gjeldsbasert.
Uten gjeld vil ikkje investeringar vere moglege.

Investeringar er pengar som kjem til verda med forankring i ei forventing om framtidig avkasting.
Dersom denne avkastinga uteblir, kollapsar systemet.

Vi lever i den industrielle-finansielle epoken.
Det finansielle heng saman med det industrielle som siamsesiske tvillingar.

Dette er i sum eit pyramidespel.
Alle pyramidespel kollapsar.

Kina sin økonomi er også gjeldsbasert.
Kva gjer Kina når pyramiden kollapsar?
Det vil bli historia sin dom over kva system eigentleg Kina er.
Brukar dei kapitalismen som metode, for å bygge opp eit industrielt system, vel vitande om at det berre er eit tidsspørsmål før det kollapsar?
Så spørs det: Har kapitalismen som metode sett så tungt preg på dei sosiale relasjonane at Kina også kollapsar når kapitalismen gjer det?

All industriell verksemd møter før eller seinare på lova om det minkande utbytte.

Det vil også vere tilfelle for eit eventuelt sosialistisk system.
For kva dag som går vil vi ha mindre å rutte med.

Eg ser med spenning fram til del 2 om gjeld…

Meg:
Flott! Det flotte med InnGruppe-Demokratiet (IGD)er at det ikke har penger, men inngruppa, som limet som binder samfunnet sammen. InnGruppe-Kraften (IGK) er sterk nok til å møte naturloven om minkende avkastning med påfølgende entropi.

IGK er det eneste Gail Tverberg ikke har forstått, men det er heller ikke så rart, da humanetolog Terje Bongard trolig er universets første intelligente skapning som har forstått hvordan å benytte denne kraften til å bygge en varig sivilisasjon.

-Vårt ansvar for å ta velferdsmodellen opp til neste nivå: http://permaliv.blogspot.no/2017/11/velferdsstat-20.html

Garob:
Eg set pris på ditt engasjement for å finne alternativ til vårt rådande system!

Men vil også tillate meg å helle litt malurt i begeret:
Det kan vere temmeleg tungt å vere i opposisjon i ei “innegruppe”…

Då er du plutselig ikkje med “oss” lenger, men med “dei andre”.

Boliviansk ordtak:

“Liten landsby, stort helvete”.

Meg:
Takk for knallbra ordtak fra Bolivia! Dette kommer jeg til å ta med meg videre i mitt arbeide for de Chapinske lommetunene, hvor vi nå kanskje får Norges første eksemplar ved Mjøsa på Toten: http://permaliv.blogspot.no/2018/01/tunfellesskap-i-nordlia-ved-mjosa.html

Ingen tvil om at livet i inngruppa byr på sine utfordringer, og hvordan Bongard tenker seg det hvis man blir frosset ut som et UTGRUPPESTRÅMANNSMONSTER, om det f.eks. kan være mulig å bytte inngruppe, vet jeg ikke. Ikke tror jeg det er mulig å spørre ham for tiden heller: permaliv.blogspot.no/2018/02/terje-bongard-med-ny-sparringpartner.html

"Reposter min introduksjon til Bongards siste radiointervju, da det har blitt helt stille fra karen. Han responderer ikke på fb eller andre steder. Har han igjen, etter blomstringen i Tranas studio, blitt grepet av svartsinn og isolert seg i den mørkeste avkroken av insekts-kjelleren på NINA?

Verden er full av synsere, som pynter seg med de flotteste påfuglhale-meninger om alternative samfunn. Men, som Bongard har poengtert mang en gang, MÅ en alternativ modell ha sitt grunnlag i våre følelsesorganer. Derfor er det KUN RID-modellen som er vårt håp."

Det vil uansett hjelpe med en opplysningsrevolusjon om evolusjonspsykologi: http://permaliv.blogspot.no/2017/11/opplysningsrevolusjon-om-menneskenaturen.html

Vi må imidlertid huske at et svært viktig poeng med IGD er filtreringen gjennom inngruppene av de som vi sender oppover i RID-hierarkiet, som er illustrert her: http://www.resilience.org/stories/2013-12-11/can-bytes-save-the-future-the-money-value-delusion/

I dag finner vi stadig flere narsopater dess høyere oppover i hierarkiet vi kommer. Med RID-modellen har Bongard forsikret meg om at narsopatene kommer til å ende opp som bunnfall!

Relatert


Garob om spelet

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…