Skip to main content

Våre moderne eventyr og IGD

The system is broken down into tiny areas of knowledge. Each group puts together models of how the system works. Also, faculty are encouraged to publish a lot, and previously published work is deemed “correct.” The system is guided by financial grants, showing what kinds of outcomes governments and others would like to see. The result gets to be a lot of beliefs that are close to fairy tales that are passed on, and develop a life of their own. Political parties pick up one or another set of wrong beliefs and adopt them as the foundation of their belief system. - Gail Tverberg
City of London, en av eventyrlandets viktigste hovedsteder.

-Flickr.


Garob:
Kapitalismen som system er gjeldsbasert.
Uten gjeld vil ikkje investeringar vere moglege.

Investeringar er pengar som kjem til verda med forankring i ei forventing om framtidig avkasting.
Dersom denne avkastinga uteblir, kollapsar systemet.

Vi lever i den industrielle-finansielle epoken.
Det finansielle heng saman med det industrielle som siamsesiske tvillingar.

Dette er i sum eit pyramidespel.
Alle pyramidespel kollapsar.

Kina sin økonomi er også gjeldsbasert.
Kva gjer Kina når pyramiden kollapsar?
Det vil bli historia sin dom over kva system eigentleg Kina er.
Brukar dei kapitalismen som metode, for å bygge opp eit industrielt system, vel vitande om at det berre er eit tidsspørsmål før det kollapsar?
Så spørs det: Har kapitalismen som metode sett så tungt preg på dei sosiale relasjonane at Kina også kollapsar når kapitalismen gjer det?

All industriell verksemd møter før eller seinare på lova om det minkande utbytte.

Det vil også vere tilfelle for eit eventuelt sosialistisk system.
For kva dag som går vil vi ha mindre å rutte med.

Eg ser med spenning fram til del 2 om gjeld…

Meg:
Flott! Det flotte med InnGruppe-Demokratiet (IGD)er at det ikke har penger, men inngruppa, som limet som binder samfunnet sammen. InnGruppe-Kraften (IGK) er sterk nok til å møte naturloven om minkende avkastning med påfølgende entropi.

IGK er det eneste Gail Tverberg ikke har forstått, men det er heller ikke så rart, da humanetolog Terje Bongard trolig er universets første intelligente skapning som har forstått hvordan å benytte denne kraften til å bygge en varig sivilisasjon.

-Vårt ansvar for å ta velferdsmodellen opp til neste nivå: http://permaliv.blogspot.no/2017/11/velferdsstat-20.html

Garob:
Eg set pris på ditt engasjement for å finne alternativ til vårt rådande system!

Men vil også tillate meg å helle litt malurt i begeret:
Det kan vere temmeleg tungt å vere i opposisjon i ei “innegruppe”…

Då er du plutselig ikkje med “oss” lenger, men med “dei andre”.

Boliviansk ordtak:

“Liten landsby, stort helvete”.

Meg:
Takk for knallbra ordtak fra Bolivia! Dette kommer jeg til å ta med meg videre i mitt arbeide for de Chapinske lommetunene, hvor vi nå kanskje får Norges første eksemplar ved Mjøsa på Toten: http://permaliv.blogspot.no/2018/01/tunfellesskap-i-nordlia-ved-mjosa.html

Ingen tvil om at livet i inngruppa byr på sine utfordringer, og hvordan Bongard tenker seg det hvis man blir frosset ut som et UTGRUPPESTRÅMANNSMONSTER, om det f.eks. kan være mulig å bytte inngruppe, vet jeg ikke. Ikke tror jeg det er mulig å spørre ham for tiden heller: permaliv.blogspot.no/2018/02/terje-bongard-med-ny-sparringpartner.html

"Reposter min introduksjon til Bongards siste radiointervju, da det har blitt helt stille fra karen. Han responderer ikke på fb eller andre steder. Har han igjen, etter blomstringen i Tranas studio, blitt grepet av svartsinn og isolert seg i den mørkeste avkroken av insekts-kjelleren på NINA?

Verden er full av synsere, som pynter seg med de flotteste påfuglhale-meninger om alternative samfunn. Men, som Bongard har poengtert mang en gang, MÅ en alternativ modell ha sitt grunnlag i våre følelsesorganer. Derfor er det KUN RID-modellen som er vårt håp."

Det vil uansett hjelpe med en opplysningsrevolusjon om evolusjonspsykologi: http://permaliv.blogspot.no/2017/11/opplysningsrevolusjon-om-menneskenaturen.html

Vi må imidlertid huske at et svært viktig poeng med IGD er filtreringen gjennom inngruppene av de som vi sender oppover i RID-hierarkiet, som er illustrert her: http://www.resilience.org/stories/2013-12-11/can-bytes-save-the-future-the-money-value-delusion/

I dag finner vi stadig flere narsopater dess høyere oppover i hierarkiet vi kommer. Med RID-modellen har Bongard forsikret meg om at narsopatene kommer til å ende opp som bunnfall!

Relatert


Garob om spelet

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166