Thursday, August 4, 2016

Familiesykling etter gamle Skreiabanen

Sykkelleden etter den gamle Skreiabanen er en av Norges vakreste, og er ideell for barnefamilier. Begynn turen ved det flotte stasjonsområdet ved Skreia stasjon.

Wikimedia.

Fra Skreia opp mot Bilitt, hvor Nils Faarlund holder til, er det en jevn men svak stigning. Til høyre for leden ligger et nasjonalt verdifullt kulturlandskap mellom Balke kirke og Lillo. På bildet derimot skuer vi mot Totenvika med Totenåsen.

En grunn til at det er lurt å begynne sykkelturen på Skreia er at man etter bakkene opp mot Bilitt kan lokke barna med Norges største iskremkuler på Bilittkiosken. Hit kjører folk ens ærend helt fra Valdres for å kjøpe is. Ei kule koster kr 35, to kuler kr 40 og tre kuler kr 45. Men selv om man kjøper en trekulersporsjon er hver enkelt kule allikevel langt større enn om man kjøper enkeltkule ved en vanlig iskiosk.

Wikimedia.

Etter Bilittkiosken mot Lena tar asfalten slutt, men til gjengjeld er det helt flatt. Her er et fantastisk kulturlandskap mot Lillohøgda til høgre og Lensbygda til venstre, og Hoff middelalderkirke er vel verdt en avstikker. En stopp ved Kraby stasjon er en selvfølge.

Når man nærmer seg Lena er det best å sette på skylappene, puste dypt og ta sats, for så å komme seg gjennom dette ulykkelige kommunesenteret raskest mulig. Heldigvis er det et lite sted, og det bør gå å få det hele overstått på mindre enn fem minutter. Stedet er fullstendig avsjelet, og har ingenting av Skreias sjarme. Ved rivingen av den ærverdige meierigården midt i Lena og oppbygningen av noen kvasibauhauske kvite angstskrik av noen boligblokker i dets sted, er katastrofen total.

Forbi Lena har jeg ikke syklet, men det skal være framkommelig etter jernbaneleden fram til Bøverbru. Dessverre er den videre mot Reinsvoll helt gjengrodd.

God tur!

Wikimedia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...