Skip to main content

Nærbutikken = Hjørnesteinsbutikken

Matvarekjedene har rasert nærbutikken og butikken på hjørnet, og slik har de ødelagt nabolag og grender over hele landet. I tillegg til at folk nå må kjøre bil for å få kjøpt seg en liter melk, var nærbutikken en utrolig viktig møteplass, jeg vil si den var selve limet i lokalsamfunnet. Den økende ensomheten vi ser i dag, med psykiske problemer og selvmord i kjølvannet, er i stor grad matvarekjedenes skyld.

I tillegg kommer at vi ikke har kjøpmenn lenger! Kjøpmennene har blitt franchisorer, som i praksis er å regne som husmenn, da det ikke er stor forskjell på franchisor-kontrakter og den mellom husmannen og storbonden. Dette er en umenneskelig praksis som må opphøre. La oss få tilbake de gode, gamle kjøpmennene!

Etter et innlegg om nærbutikken hos Better Cities & Towns, ble jeg fristet til å døpe om "the corner grocery" til "CORNER-STONE GROCERY"! Eller hjørnesteinsbutikken, for så viktig er butikken på hjørnet, den er hjørnesteinen i nabolaget.

Min artikkel om temaet:

- THE ANCIENT TABERNA IN A FUTURE WORLD

Tidligere Fossum handel ved Kvastad, hvor Tov Fossum gjorde om vevergrenda til totenkringlegrenda, fordi han engasjerte konene i Øverskreien til å bake kringler, som han kjørte inn til hovedstaden. Hver "kjerring" sin kringleoppskrift.

Vevergrenda gikk forut for Landheim Veveri, hvor konene i grenda vevde for salg til hovedstaden. Dette gikk vel da med båt fra Panengen i Totenvika og videre med jernbane fra Eidsvoll inn til Oslo.

Matvarekjedene har mange nærbutikker, mange grender og mange liv på sin samvittighet!

************

Det skal innrømmes at nærbutikken ikke alltid var like effektiv som dagens supermarkeder, og en gang da min bestefar gikk på butikken ved Rustad i Hurdal, den gang han var forpakter ved Viken, var køa litt lang. Da uttalte min bestefar høylydt: "Vanligvis går je åt kræmmers her i Rusta'n, men har je dæ travelt tæk je tur'n inn tæl Jessheim."

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166