Wednesday, February 15, 2012

Nærbutikken = Hjørnesteinsbutikken

Matvarekjedene har rasert nærbutikken og butikken på hjørnet, og slik har de ødelagt nabolag og grender over hele landet. I tillegg til at folk nå må kjøre bil for å få kjøpt seg en liter melk, var nærbutikken en utrolig viktig møteplass, jeg vil si den var selve limet i lokalsamfunnet. Den økende ensomheten vi ser i dag, med psykiske problemer og selvmord i kjølvannet, er i stor grad matvarekjedenes skyld.

I tillegg kommer at vi ikke har kjøpmenn lengre! Kjøpmennene har blitt franchisorer, som i praksis er å regne som husmenn, da det ikke er stor forskjell på franchisor-kontrakter og den mellom husmannen og storbonden. Dette er en umenneskelig praksis som må opphøre. La oss få tilbake de gode, gamle kjøpmennene!

I et innlegg om nærbutikken nylig hos Better Cities & Towns, ble jeg fristet til å døpe om the corner grocery til CORNER-STONE GROCERY! Eller hjørnesteinsbutikken, for så viktig er butikken på hjørnet, den er hjørnesteinen i nabolaget.

Jeg har selv også skrevet en artikkel om dette temaet, her.

Ekte kjøpmann i en ekte dagligvare, begge utryddet av vårt moderne samfunn

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...