Skip to main content

Nærbutikken = Hjørnesteinsbutikken

Matvarekjedene har rasert nærbutikken og butikken på hjørnet, og slik har de ødelagt nabolag og grender over hele landet. I tillegg til at folk nå må kjøre bil for å få kjøpt seg en liter melk, var nærbutikken en utrolig viktig møteplass, jeg vil si den var selve limet i lokalsamfunnet. Den økende ensomheten vi ser i dag, med psykiske problemer og selvmord i kjølvannet, er i stor grad matvarekjedenes skyld.

I tillegg kommer at vi ikke har kjøpmenn lenger! Kjøpmennene har blitt franchisorer, som i praksis er å regne som husmenn, da det ikke er stor forskjell på franchisor-kontrakter og den mellom husmannen og storbonden. Dette er en umenneskelig praksis som må opphøre. La oss få tilbake de gode, gamle kjøpmennene!

Etter et innlegg om nærbutikken hos Better Cities & Towns, ble jeg fristet til å døpe om "the corner grocery" til "CORNER-STONE GROCERY"! Eller hjørnesteinsbutikken, for så viktig er butikken på hjørnet, den er hjørnesteinen i nabolaget.

Min artikkel om temaet:

- THE ANCIENT TABERNA IN A FUTURE WORLD

Tidligere Fossum handel ved Kvastad, hvor Tov Fossum gjorde om vevergrenda til totenkringlegrenda, fordi han engasjerte konene i Øverskreien til å bake kringler, som han kjørte inn til hovedstaden. Hver "kjerring" sin kringleoppskrift.

Vevergrenda gikk forut for Landheim Veveri, hvor konene i grenda vevde for salg til hovedstaden. Dette gikk vel da med båt fra Panengen i Totenvika og videre med jernbane fra Eidsvoll inn til Oslo.

Matvarekjedene har mange nærbutikker, mange grender og mange liv på sin samvittighet!

************

Det skal innrømmes at nærbutikken ikke alltid var like effektiv som dagens supermarkeder, og en gang da min bestefar gikk på butikken ved Rustad i Hurdal, den gang han var forpakter ved Viken, var køa litt lang. Da uttalte min bestefar høylydt: "Vanligvis går je åt kræmmers her i Rusta'n, men har je dæ travelt tæk je tur'n inn tæl Jessheim."

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…