Skip to main content

Hälsa är ett tillstånd av fysisk och andlig överensstämmelse mellan människan och naturen i vid bemärkelse

Idag har vi delvis fått kontroll över situationen. Det lever visserligen miljarder människor under eländiga och sjukliga förhållanden i den teknologiska civilisationens periferi, men vi som befinner oss i dess kärnområde har återvunnit den genomsnittshöjd som våra fjärran stenåldersförfäder hade. Vi har all mat vi kan äta och slits inte längre ner av hårt fysiskt arbete. Det sätt som detta materiella överskott uppstått på har emellertid skapat ett antal farofyllda omständigheter som är långt mer skrämmande än något vi någonsin tidigare sett. Dels finns atombomben och den globala krigsindustrin, dels vår konsekventa och brutala destruktion av planetens ekologi. Vi har så att säga flyttat sjukdomen från vår egen biologiska kropp ut i samhället och i naturen. Om vi vill skapa en egentlig hälsa måste vi därför koncentrera oss mer på de sammanhang vi lever i än på den enskilda individen. Medicinens uppgift är självklart att bota och att lindra, men vi är allesammans förutbestämda att dö och det kommer läkarvetenskapen aldrig att kunna ändra på. Överlevnaden som sådan är ett meningslöst mål i sig självt. Ett långt liv är inte nödvändigtvis bättre än ett kort. Livets innehåll och mening växer endast ur den enskildas förnimmelse av kontakt med andra människor och med universum som helhet. Därför kräver skönhetens befrielse en medicinsk praxis som intensifierar människans förnimmelse av sammanhang med hennes omgivningar. Livet kan inte skiljas åt i enstaka delar. Varje helande består just i att de åtskiljda delarna kommer att fungera tillsammans som en välbalanserad dynamisk ekologi. Hälsa är ett tillstånd av fysisk och andlig överensstämmelse mellan människan och naturen i vid bemärkelse. Vi har inget att frukta annat än rädslan själv. Döden och förfallet är livets logiska förutsättning.  Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 249
Foto. Frank C. Müller

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

En slags trist global ideologi

Jens Erneholt er trött på den totala dominansen av modernismen. Den raka, avskalade och sterila designen gör honom både trött och irriterad. Han menar att den design, som förfinats fram till 1920-talet, försvunnit helt till förmån för ”arkitektur som prioriterar funktion före estetik”.

- Han har tröttnat på den "trista" modernismen

– Folk börjar tröttna på det, säger Jens Erneholt och fortsätter:
– Det finns undersökningar som pekar på att 80 procent av befolkningen föredrar annan design än modernism. Det finns även forskning som pekar på att den lådformade design vi ser idag triggar samma del av hjärnan som triggar rädsla. Det som byggs idag är så homogent och väldigt odemokratiskt.

Han berättar att tendenserna sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Numera ska allt vara rakt, fyrkantigt och avskalat. Borta är de vackra fasaderna som lockar in människor i byggnader och istället ersatta av vad som kan liknas vid ”Excel-design”. Det finns dock undantag – vissa har gjort f…