Thursday, July 5, 2012

Det vackra, det sanna och det goda

Det finns också en väsentlig metafysisk aspekt hos den ekologiska estetiken, för om naturens skönhet betyder något alls måste det vara för att den pekar på en bakomliggande mening eller ordning i universum. Det var det som de transcendentala diktarna, bland andra Henry David Thoreau och Walt Whitman upplevde så starkt och som gjorde att deras ord kunde inspirera till fredandet av de sista orörda naturområdena i Nordamerika. Överensstämmelsen mellan det vackra, det sanna och det goda blir uppenbar först när man ser den. Den egentliga skönheten består i tingens sätt att passa samman på, som Thomas ab Aquino uttryckte det för snart tusen år sedan.Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 319
Yellowstone Lake on an autumn morning. Photo: Seglea

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...