Sunday, July 1, 2012

Civilisationens sammandragning är en mot-entropisk rörelse

Civilisationens sammandragning är en mot-entropisk rörelse. I stället för att sprida energin, skall vi föra så mycket som möjligt av den energi vi använder tillbaka i det lokala samhället och dess kultur och produktionsapparat. Det är en cirkulär, självförstärkande process på samma sätt som när vi göder jorden med vårt biologiska avfall. Material av alla slag skall återbrukas, men ännu viktigare blir det att producera ting som är hållbara och har ett högt nyttovärde. Om vi utvecklar apparater som är lätta att reparera, behöver vi inte ständigt slösa bort den energi som ingått i produktionen. Färre och mer hållbara föremål kommer dessutom att medföra en ökad betydelse för det enskilda föremålets form och funktion, samt av materialens uttryck och egenskaper. Ju färre föremål vi omger oss med, desto mer både praktiskt och emotionellt värde kommer de att få för oss. Den minskade maskinkraften och det ökande behovet av vidmakthållande kommer dessutom att medföra en intensifierad social gemenskap, på grund av att vi kommer att bli mer avhängiga av varandras hjälp och samarbete. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 271

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...