Saturday, June 9, 2012

I maskinens makt

Maskinens enda mål är att växa och bli starkare. Den intresserar sig varken för människan eller för naturens välfärd. Vi har skapat ett teknologiskt och ekonomiskt system som uppför sig som ett självständigt muterande väsen. Människan är visserligen maskinens drivkraft. Vi upprätthåller den och utbygger dess makt genom vår produktion och konsumtion, men det är inte vi som bestämmer utvecklingen. Inte ens de som sitter i de globala koncernernas huvudkvarter vart varthän vi rör oss. Det enda de har att styra efter är omsättning och förtjänst. På samma sätt försöker politiker att inrätta samhället efter detta som kallas de ekonomiska realiteterna. Man kan säga att människan existerar i ett symbiotiskt förhållande med den stora maskinen, på samma sätt som de livsnödvändiga bakterierna i vårt tarmsystem lever med oss. Vi har givit bort kontrollen över våra egna liv till blinda ekonomiska krafter i hopp om att finna materiellt skydd, men den maskin vi har skapat är inte i stånd att beskydda varken oss eller sig själv. Om den inte får fortsätta växa, bryter den samman. Därför kan den endast accelerera samhällets ämnesomsättning och öka mängden entropi. Maskinen underminerar på alla sätt grunden för vår egen existens. Den ödelägger naturen omkring oss, upplöser vårt samhälle och suger långsamt men säkert själen och saften ur människans liv. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 64-65
Krupp-Werke in Essen 1864

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...