Friday, December 11, 2015

Arkitekter må lese Bongard!

God artikkel, legg merke til de fem punktene for trivsel:
  1. Å holde seg i kontakt med andre mennesker
  2. Å holde seg aktiv
  3. Å være oppmerksom
  4. Å holde seg lærende
  5. Å gi
Kommentar:
Selvsagt har man illustrert denne artikkelen med en stor isolert enebolig ute i suburbia, med illusjonen om den lykkelige kjernefamilien.

Som jeg skriver et annet sted:

Kjære politikere, dere har ikke gjenfunnet en glemt skatt. Hva dere har funnet er en liten del av hva Nathan Lewis kaller “Suburban Hell”, og som like gjerne kunne befunnet seg utenfor Los Angeles som utenfor Skreia. Arkitekturteoretikeren Nikos A. Salingaros oppsummerer hva “suburbia” virkelig er i følgende punkter: 
  1. Folk kjøper seg inn i den utopiske drømmen.
  2. Men planløs forstadsbebyggelse skaper en gifitig fremmedgjøring.
  3. Isolerte hus uten samfunnstilknytning.
  4. At “forstedene feirer naturen” er en bløff. Nei, de er et overgrep mot den.
  5. Forstedene erstatter naturen med døde typologier.
Dessverre har heller ikke denne professoren lest Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket". Denne burde være pensum for arkitekter. Forstår man ikke menneskeatferd, hvordan kan man da skape gode bomiljø for mennesker? Derfor må gode bomiljøer bygges rundt INNGRUPPA, på samme vis som demokratiet må det. Lommedemokratiet og lommenabolaget er to sider av samme sak. Les min KV-artikkel om temaet.

- Lommedemokratiet: http://www.kulturverk.com/2015/07/22/lommedemokratiet/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...