Tuesday, July 10, 2012

Nu är produkten av det som var innan

Nu är produkten av det som var innan. Vår värld idag är summan av val tagna av alla människor i alla tider. På samma sätt bestäms framtiden av de val vi företar oss i detta ögonblick. Nutid, dåtid och framtid utgör ett sammanhängande och obrutet kontinuum. Man kan därför inte säga att människor förr gjorde det riktiga och att vi idag gör det felaktiga eller omvänt, men det betyder också att det inte finns någon annanstans än just här, där vi redan är. Vi kan inte komma bort hur vi än försöker att fly. Om vi skall bryta förstörelsens onda cirkel måste vi tvärtom helt stanna upp och göra klart för oss var vi befinner oss. Vi måste förstå vad det är för en värld vi har skapat och hur tingen hänger samman. Det är inte en framtid vi skall erövra och ingen dåtid vi skall söka oss tillbaka till. Det finns bara denna plats och detta nu. Det är här skönheten skall befrias. Det är här vi skall demontera den stora maskinen inifrån, del för del. Vi är förvisso bundna av de givna villkoren, men vi är också fria. Människan är inte bestämd till att upprepa historiens misstag. Framtiden ligger omkring oss likt ett öppet rum. När som helst kan vi ändra historiens gång och tingens tillstånd. Vi behöver bara välja.  Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 316

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...