Skip to main content

Nu är produkten av det som var innan

Nu är produkten av det som var innan. Vår värld idag är summan av val tagna av alla människor i alla tider. På samma sätt bestäms framtiden av de val vi företar oss i detta ögonblick. Nutid, dåtid och framtid utgör ett sammanhängande och obrutet kontinuum. Man kan därför inte säga att människor förr gjorde det riktiga och att vi idag gör det felaktiga eller omvänt, men det betyder också att det inte finns någon annanstans än just här, där vi redan är. Vi kan inte komma bort hur vi än försöker att fly. 
Om vi skall bryta förstörelsens onda cirkel måste vi tvärtom helt stanna upp och göra klart för oss var vi befinner oss. 
Vi måste förstå vad det är för en värld vi har skapat och hur tingen hänger samman. Det är inte en framtid vi skall erövra och ingen dåtid vi skall söka oss tillbaka till. Det finns bara denna plats och detta nu. Det är här skönheten skall befrias. Det är här vi skall demontera den stora maskinen inifrån, del för del. Vi är förvisso bundna av de givna villkoren, men vi är också fria. Människan är inte bestämd till att upprepa historiens misstag. Framtiden ligger omkring oss likt ett öppet rum. När som helst kan vi ändra historiens gång och tingens tillstånd. Vi behöver bara välja.  Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 316

Slåmaskinhjul etter Olteruddalen ved Grythengen på Toten.

-Flickr.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166