Thursday, July 5, 2012

Ett centralt element i konstruktionen av framstegsbegreppet var föreställningen att befolkningen i jordens olika kulturer befann sig på olika utvecklingsstadier

Ett centralt element i konstruktionen av framstegsbegreppet var föreställningen att befolkningen i jordens olika kulturer befann sig på olika utvecklingsstadier. Den som gick först och banade vägen för alla andra var den rationella, europeiska upplysningsmänniskan. I denna bild av historien hade våra förfäder ursprungligen levt som halvnakna, förmörkade idioter i kalla, fuktiga grottor och i evig rädsla för en nyckfull och ondsint natur. Från denna trista utgångspunkt hade livet varit en lång kamp mot svält, sjukdom och vilda djur ända till den grekiska civilisationen med sin filosofi, vetenskap och konst omsider fick människan satt på rätt bana. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 312
Detail of the right-hand facade fresco, showing Aristotle, Theophrastus, and Strato of Lampsacus. National and Kapodistrian University of Athens

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...