Saturday, June 30, 2012

Syftet med den teknologiska civilisationen

Hela syftet med den teknologiska civilisationen är att uppnå så stor kontroll över livet som överhuvudtaget är möjligt. Det finns en direkt förbindelse mellan den kemiska bekämpningen av skadedjur i jordbruket, motorvägssystemens konstanta tillväxt och försäljningen av smärtstillande medel. Vi önskar minimera varje fysiskt motstånd, varje form av sinkande och varje obehag. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 245
Lebanon - Dbayeh Highway. Foto: Serge Melki

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...