Skip to main content

Økosofen Arne Næss

Arne Næss, vår fremste filosof gjennom alle tider, skaperen av økosofien, også kalt dypøkologi. Økosofien er vår mest verdifulle eksportvare, om man da kan snakke i slike termer, fordi den naturligvis tilhører hele verden.

Arne Næss.

Foto: Vindheim

En fremragende introduksjon til økosofien finner du hos In Context:

- Introduction To Deep Ecology

Vi har aldri vært i større behov av et samlende verdigrunnlag enn i dag, jeg kan ikke komme på et bedre alternativ enn dypøkologien. Noen snakker om at vi må finne et felles verdigrunnlag i vår streben etter å ivareta verden, men dette har vi allerede. Det fantastiske med økosofien er at den favner over alle verdens religioner og livssyn, den kan forene oss alle samtidig som vi dyrker vår egenart. Derfor, stopp all søken etter skjulte, glemte og uklare verdier under hver en stein og i alle kroker, og fordyp deg i dypøkologien. Norges viktigste eksportartikkel, dessverre gjør vi altfor lite for å selge den.

Arne Næss var i seg selv et bevis for at han har funnet sannheten, selv om han var ateist. Kun et menneske som har funnet fram til de dypeste verdier i tilværelsen, kan finne en slik fred og lekenhet i møte med verden og andre mennesker, som han.

Arne Naess apron diagram.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…