Sunday, October 2, 2011

Økosofen Arne Næss

Arne Næss, vår fremste filosof gjennom alle tider, skaperen av økosofien, også kalt dypøkologi. Økosofien er vår mest verdifulle eksportvare, om man da kan snakke i slike termer, fordi den naturligvis tilhører hele verden.

En fremragende introduksjon til økosofien finner du hos In Context: Introduction To Deep Ecology.

Vi har aldri vært i større behov av et samlende verdigrunnlag enn i dag, jeg kan ikke komme på et bedre alternativ enn dypøkologien. Noen snakker om at vi må finne et felles verdigrunnlag i vår streben etter å ivareta verden, men dette har vi allerede. Det fantastiske med økosofien er at den favner over alle verdens religioner og livssyn, den kan forene oss alle samtidig som vi dyrker vår egenart. Derfor, stopp all søken etter skjulte, glemte og uklare verdier under hver en stein og i alle kroker, og fordyp deg i dypøkologien. Norges viktigste eksportartikkel, dessverre gjør vi altfor lite for å selge den.

Arne Næss var i seg selv et bevis for at han har funnet sannheten, selv om han var ateist. Kun et menneske som har funnet fram til de dypeste verdier i tilværelsen, kan finne en slik fred og lekenhet i møte med verden og andre mennesker, som han.


Arne Naess apron diagram

 Signer Stetind-erklæringen her.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...