Skip to main content

Ekologisk teknologi

Teknologin är ingenting i sig själv, utan blott ett redskap som skall hjälpa människan att uppfylla sina behov. För att utveckla de rätta redskapen är vi därför tvungna att först förstå vad vi egentligen behöver och vart vi vill. Vi är tvungna att i viss mening se igenom teknologin till den andra sidan, till där skönheten, sanningen och sundheten börjar tona fram. Det är en väg vi skall söka i alla våra strävanden. Genom att orientera oss efter det som är vackert kommer vi också att finna det som fungerar bäst. Skönheten i en ekologisk teknologi består i dess funktionella integration med omvärlden. Ju mer tekniken kommer i överensstämmelse med de ekologiska systemen, desto mer kommer sammanhangen mellan de åtskiljda delarna att bli synliga och förståeliga. Därmed kan vi skapa en teknologi som inte skiljer människan från naturen, utan förbinder oss med den. Vi kommer att bli i stånd att precist förnimma och reagera på de ekologiska systemens skiftande tillstånd och därmed främja livets organiska mångfald. En ekologisk teknologi är förutsättningen för att anpassa den mänskliga civilisationen till våra naturgivna villkor med samma musikalitet, visdom och skönhet som korallrevet med dess tusen livsformer. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 287

Embretsseter etter den gamle Skrukkelivegen i Hurdal.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Er det noe som gjør meg oppgitt og motløs, så er det ødeleggelsen av kulturmiljøet til Grythengen. For dette er totalt ødelagt, om et bombefly hadde kommet over her og sluppet et lass med bomber, ville det ikke hatt noe å si fra eller til for kulturmiljøet stedet mitt var en del av. Og det at man fortsetter med denne ødeleggelsen helt opp til denne tid, er ubegripelig. Det nye pumpehuset ved Grythengen og den nye skitrasemotorvegen etter seterstien til mine forfedre, er begge deler en vettløs ødeleggelse av kulturmiljøet til plassen min, det samme med tilintetgjørelsen av Skreia som urban landsby. For Skreia var selvsagt også en del av det utvidede kulturmiljøet til Grythengen. Det finnes ikke lenger noen som ser noen form for helhet eller som har forståelse for de lange linjer. Som kulturmenneske er det selvsagt umulig å forbli her.
Denne blindheten skyldes dessverre at vi har blitt et narsissistisk samfunn, og vi er på god veg til å bli et psykopatisk samfunn. Et samfunn som har ød…