Skip to main content

Ekologisk teknologi

Teknologin är ingenting i sig själv, utan blott ett redskap som skall hjälpa människan att uppfylla sina behov. För att utveckla de rätta redskapen är vi därför tvungna att först förstå vad vi egentligen behöver och vart vi vill. Vi är tvungna att i viss mening se igenom teknologin till den andra sidan, till där skönheten, sanningen och sundheten börjar tona fram. Det är en väg vi skall söka i alla våra strävanden. Genom att orientera oss efter det som är vackert kommer vi också att finna det som fungerar bäst. Skönheten i en ekologisk teknologi består i dess funktionella integration med omvärlden. Ju mer tekniken kommer i överensstämmelse med de ekologiska systemen, desto mer kommer sammanhangen mellan de åtskiljda delarna att bli synliga och förståeliga. Därmed kan vi skapa en teknologi som inte skiljer människan från naturen, utan förbinder oss med den. Vi kommer att bli i stånd att precist förnimma och reagera på de ekologiska systemens skiftande tillstånd och därmed främja livets organiska mångfald. En ekologisk teknologi är förutsättningen för att anpassa den mänskliga civilisationen till våra naturgivna villkor med samma musikalitet, visdom och skönhet som korallrevet med dess tusen livsformer. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 287

Embretsseter etter den gamle Skrukkelivegen i Hurdal.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.